Klinisch Psycholoog

  

 

      Shirley is klinisch psycholoog, HSP Professional en oplossingsgericht psychotherapeut (i.o.) .


Ze specialiseerde zich in het werken met hoogsensitieve personen (HSK en HSP). Daarnaast specialiseerde ze zich in het werken met kinderen en volwassenen met een autismespectrumstoornis en personen met stress-gerelateerde klachten en burn-out. 
U kan bij Shirley terecht voor psychodiagnostiek en psychotherapie.

 

Sinds 2014 is Shirley afgestudeerd als klinisch psycholoog (Ugent). Ondertussen kreeg ze de kans een vervangingsopdracht te volbrengen in het Centrum voor Ambulante Revalidatie ‘Noordhoek’, te Torhout. Via deze weg kreeg ze ervaring in het werken met kinderen met ontwikkelingsstoornissen en/of sociaal-emotionele problemen. Sinds oktober 2017 begon ze als zelfstandig psycholoog te werken bij All KidTs te Lombardsijde. Sinds augustus 2021 startte ze daarnaast haar eigen praktijk op, ‘De Zeespiegel’ te Moerkerke.

 

Shirley hecht veel belang aan het volgen van verdere bijscholing en opleiding.

·         Van basisopleiding is Shirley klinisch psycholoog.  

·         Daarnaast volgde ze specialisatie-opleidingen bij Prof. Dr. Elke Van Hoof rond het werken met Hoogsensitieve Personen en het werken met mensen omtrent stress & burn-out.

·         Ze volgt de 4-jarige psychotherapieopleiding ‘Oplossingsgerichte cognitieve en systemische therapie’ (Korzybski instituut, 2017-2021).

 

       Shirley is lid van de Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen (VVKP) en de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).

       Ze is tevens erkend psycholoog vanuit de psychologencommissie.

       Erkenningsnummer psychologencommissie: 892115778